Sprawozdanie z filmu czarownica
  • Plany
  • 28 maja 2023 13:00

"Czarownica 2" kręci się wokół tematu nadchodzących zaślubin Aurory z księciem Philipem.Jakiś czas temu, wraz z przyjaciółmi ze szkoły, wybrałem się na premierę "Opowieści z Narni: Lew, Czarownica i Stara Szafa".. Film powstał w oparciu o słynny cykl fantastycznych powieści dla dzieci i młodzieży, autorstwa C.S. Lewisa.Kiedy piszemy sprawozdanie np. z filmu, liczy się kolejność zdarzeń, dlatego fakty przedstawione są w kolejności chronologicznej.. *.54.179) 2020-09-13 07:43:33 +1Sprawozdanie z …

Powody powstania unii europejskiej

1949 powołanie Rady Europy, 18.4.1951 podpisanie traktatu paryskiego, 1952 powstanie Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), 25.3.1957 podpisanie traktatów rzymskich powołujących Euratom i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), 1960 powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),Na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze 21-22.06.1993 r. Unia potwierdziła polityczną wolę otwarcia na powracające do wspólnoty wolnych narodów kraje Europy Środkowej i Wschodniej.3 days agoZwiększenie …

Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy

Gdy zostane .,będę pracować w przemyśle/rolnictwie/usługach.. SPRAWDŹ SIĘ 01.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj trzy różnice między nimi przedstawionymi sposobami gospadorowania zasobami leśnymi na jednym zdięciu są powycinane drzewa a na drugim jest… poniżej.. Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy przedstaw po trzy.. W Imię Pańskie, Amen.. Uzupełnij tabelę, podając zalety i wady wymienionych elektrowni: .. Podkreśl (…

Interpretacja prawiek i inne czasy
  • Plany
  • 27 maja 2023 00:00

Określenie funkcji motywu czasu w utworze Prawiek i inne czasy, np.: 2 p. a. ukazuje równoległość istnienia różnych bytów (czas człowieka, czas sadu), b. pokazuje pozorność (brak) granicy między światem człowieka i światem przyrody, c. obrazuje cykliczność (powtarzalność) zjawisk,Przełomową książką w twórczości Olgi Tokarczuk była powieść "Prawiek i inne czasy".. Mała wieś, trzy pokolenia, niezliczone emocje i tak wiele spojrzeń na Boga, świat, życie.. Autorka tworzy swoją prywatną .Doskonale n…

Dzieje apostolskie 5 rozdział wersety 38 i 39

Elimelech jest napędzany głodem na Moab i ostatecznie tam umiera.. 40.Dzieje Apostolskie - księga historyczna Nowego Testamentu, zajmująca w kanonie miejsce piąte.. 38 Będąc tem pokarmem nasyceni, ulżenie czynili okrętowi, wyrzucając zboże w morze.. 40 A Filip aż w Azocie jest znaleziony, a chodząc kazał Ewangieliję po wszystkich miastach, aż przyszedł do Cezaryi.36 Albowiemci Dawid za wieku swego usłużywszy woli Bożej, zasnął i przyłączony jest do ojców swoich, a widział skażenie.. Umiera takż…

Przedstaw przebieg procesu integracji europejskiej przed utworzeniem ue

Polska by móc zintegrować się z Unią Europejską 16 grudnia 1991 roku musiała podpisać umowę.. Jean Monnet, francuski doradca ds. gospodarczych i politycznych, poświęcił swoje życie sprawie integracji …Etapy procesu integracji europejskiej: 1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.. W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.. Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego.. Kształtowan…

Wczoraj i dziś 6 multibook

w Multibooku i na stronie.. Reforma 2017 Podtytuł: 877/2/2018 Autor: Grzegorz Wojciechowski Producent: Nowa Era Seria: Wczoraj i dziś ISBN: 9788326733000 Kategoria: Podręczniki Szkoła podstawowa » Klasa 5 MEN: 877/2/2018 Przedmiot: Historia Rok produkcji: 2018 .Analiza mapy interaktywnej z podręcznika s. 178.. Dla Dzieci 1.. Wiosna Ludów na ziemiach polskich.Multibook jest świetną okazją do wykorzystania w pełni materiału wizualnego (zdjęcia, mapy, filmy).. Polska w kleszczach masoneriie-podręc…

Cytaty o aniołach i przyjaźni

Strona główna; Anioły; .. "Jeśli pragniesz powodzenia w życiu, uczyń wytrwałość swoim serdecznym przyjacielem, doświadcz swojego mądrego doradcy, upomnij starszego brata i miej nadzieję, że to twój anioł stróż".. - Artur Kulczycki "Anioły są tylko pretekstem do pokazywania świata, którego nie widać bezpośrednio za oknem, ale który istnieje na pewno.. Ty też?. - Antoine de Saint-Exupéry "Przy takim draniu jak ja, to każdy wychodzi na anioła.". Alba de Céspedes *** Prawdziwy przyjaciel nigdy nie …

Porównanie obrazów historia

Wideo.. Tytuł oryginalny: La Gioconda.. O rodzajach kompozycji, perspektywie, kolorystyce i światłocieniu pisałam już w pierwszych artykułach jakie pojawiły się na stronie.. 7Porównanie obrazu Diego Velazqueza "Panny dworskie" z dziełami innych epok.. Początek lat 50-tych nie był łatwy dla kultu Jezusa Miłosiernego.Można porównywać wizje, obrazy, toposy zawarte w wierszu czy prozie.. Pierwsze aparaty cyfrowe zostały wynalezione w roku 1975 przez inżyniera firmy Kodak.. Źródło światła było trudn…

Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę

Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą l…

Regulamin | Kontakt