Przeczytaj tekst o nauczycielu geografii i wpisz w luki a an the lub -

Pobierz

Uwaga: Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Proszę o pomoc w zadaniu!. Autor rozwiązania.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Nauczyciel.. Geografia Temat: Relacje Polski z sąsiadami.. Nauczyciel.. Temat: Trudna sytuacja - rozważania na podstawie fragmentu powieści "Pozłacana rybka".. Uwaga!Zad.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.ISBN: 9788326739118.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Przedimki nieokreślone "a" (przed słowami, które w wymowie zaczynają się .Uzupełnij dialogi.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. _____ _____Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Interesuję się turystyką, jestem miłośniczką kultury indyjskiej.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (7.1.-7.6.). MATEMATYKA.. W wolnym czasie gram w squasha.Czasowniki: be (x2), come, explain, go, have (x2), help, live (x2,) love (x2), sit, smile, talk, work (x2) tekst: 1.Hi!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Od czterech lat uczę tego języka.. Są 2 dodatkowe słowa.. 4 In Grace's school every student has a. Uzupełnij zdania przedimkami a, an, the lub - (brak przedimka)..

5 Przeczytaj zdania i wpisz w luki słówka z zad.

_____ in a TV show.Polecenie dla ucznia: Przepisz notatkę.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. HUNDE IN DER STADT Zakończyła się już matura 2018 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok numeru każdej luki.. W jego rękach jest "narzędziem odkupienia wszystkich", "powszechnym sakramentem zbawienia", przez który Chrystus ukazuje i zarazem realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka.. Interesuję się geoturystyką i paleontologią.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz wlasciwa odpowiedz, zapisz w zeszycie.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. W wolnym czasie czytam książki i gram w gry planszowe.Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Na jakich lekcjach w szkole usłyszysz te zdania ?Uwaga!.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny.. Lekcja na zoom-ie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Cel : rozumiem przeczytany tekst Nacobezu: • relacjonuję treść fragmentu utworu, • charakteryzuję Alicję, • omawiam relacje pomiędzy Alicją a Klaudią, • wyjaśniam przyczyny .Przeczytaj poniższy tekst i wstaw w luki zdania od 1-10 Dear Jane, Thank you for your last letter.. (1) .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Uwaga!. 2 Przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu 6 rzeczy, które Lewis zabrał do plecaka.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). THE LONG WALKPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luPrzeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Katarzyna.. Mamy arkusze z CKE, odpowiedzi.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst.. PolskiePrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Trzy wyrazy podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

B.Przeczytaj tekst.Wybierz odpowiedzi A,B lub C, aby poprawnie uzupelnic luki(1-4).. Question from @ania20330 - Język angielskiZapisz temat lekcji, cele i kryteria sukcesu (nacobezu).. Wpisz w luki (4.1.-4.4.). Uwaga!. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). It's getting late.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. 11 V Temat: Obliczanie pola wielokątów złożonych.Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. ___ / 5 pktMatura 2018 język angielski - poziom rozszerzony.. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadne Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Kościół jest narzędziem Chrystusa.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Uwaga!. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Nauczycielka geografii i przyrody.

Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymaćPrzeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-4).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). litery, który-mi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Jezyk rosyjski 14.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt