Zasady pierwszej pomocy na lekcji wychowania fizycznego

Pobierz

Zalecane warunki i sposób realizacji.Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych.. Spr zęt - Przygotuj się do lekcji, sprawdź przed nią, czy np. skrzynia jest ok, czy nic się nie stanie.. Dzieci klas IV-VI otrzymały książeczki z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz papierowe telefony .15 zasad nauczyciela wychowania fizycznego.. Nie przestrzeganie regulaminu sali sportowej.. Uczeń: zna zasady bezpiecznego zachowania się w trakcie lekcji wychowania fizycznegoCo roku w czasie lekcji wychowania fizycznego przypominamy dzieciom o zasadach udzielania pierwszej pomocy.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Przyroda.1.Ćwiczenia kształtujące wolne i ze współćwiczącym: callanetics.. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne: przewrót w przód z rozbiegu przez i na 3 cz.. Adresat: Uczniowie klasy III.. Zwalniane uczniów (z nadwrażliwością słuchową) z ćwiczeń , którym towarzyszy dużego hałas.. 8.Kontrola i ocena sprawności motorycznej uczniów z istotnymi odchyleniami w rozwoju fizycznym, powinna być dokonywana jednocześnie ze wszystkimi uczniami przy pomocy tych samych zadań, lecz z dostosowaniem wymogów do możliwości indywidualnych tych uczniów.. Polega na ciągłym i prawidłowym powtarzaniu podstawowych elementów techniczno-taktycznych..

Celowe opuszczanie lekcji wychowania fizycznego 7.

Czas zajęć: 45 minut.. Głowę pochylamy lekko w dół.. Lekceważenie poleceń nauczyciela.. powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury.Przyczyny wynikające z osobowości ucznia:-brak dyscypliny przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń (brak wykonywania poleceń nauczyciela, uczeń jako demonstrator, ćwiczenia przewyższające możliwości fizyczne ucznia),-przeżycia osobiste (kłopoty rodzinne, złe samopoczucie, radość powodująca podejmowanie zadań przerastających możliwości-ćwiczenia wykonywane są beztrosko bez jakiejkolwiek samokontroli),-brak rozgrzewki,-znużenie (obniżenie samokontroli-każde zadanie .Pierwsza pomoc.. Uczniowie ćwiczą na fantomach, małym i dużym, które otrzymaliśmy od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.. Dodaj go jako pierwszy!Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim Treści programowe: Zapoznanie nauczycieli z odpowiedzialnością prawną z tytułu nieszczęśliwych wypadków na lekcjach wychowania fizycznego Przedstawienie przyczyn wypadków z winy nauczyciela Przedstawienie przyczyny wypadków wynikających z osobowości .. Nieprzestrzeganie zasad BHP na lekcji wychowania fizycznego.. Dostosowanie intensywności wysiłku do aktualnych .Pierwsza pomoc polega na umyciu pod bieżącą wodą i uciśnięciu przedsionka nosa..

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien.

zasady zachowania na lekcji wychowania fizycznego.pdf.. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.. Po wstępnym opatrzeniu skręcenia poszkodowaną osobę powinno się zawieźć do najbliższego szpitala: Rany i skaleczenia: raną nazywamy przerwanie ciągłości skóry oraz znajdujących się głębiej tkanek.Temat: Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego .. Tym bardziej łatwo o kontuzję w czasie tak specyficznych zajęć wychowania fizycznego - zajęć ruchowych - gdzie dłużą część czasu przebywacie w ruchu.. Dbanie o losowe przydzielanie do grup (dzieci z ZA są mniej sprawne i niezgrabne ruchowo oraz mają problemy z graniem zespołowym, co sprawia, że są pomijane lub niechętnie wybierane do grupy zawodników) ;potrafi prowadzić lekcje z wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; potrafi rozbudzać i wspierać zainteresowanie uczniów wychowaniem fizycznym oraz udzielać pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności z wychowaniem fizycznym; w zakresie kompetencji społecznych2.. Urazy takie na ogół nie pozostawiają następstw Skręcenie stawu uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie ostry ból w okolicy stawu, ograniczający jego ruchomość, nasilają go próby wykonania ruchu krwiak i obrzęk pierwsza .na lekcjach musi być zachowana pełna dyscyplina i nie można pozwolić ćwiczącym na wybryki lub nieuwagę, do szkoły nie wolno przynosić sprzętu lekkoatletycznego, do właściwych rzutów lub skoków nie możemy przystąpić wcześniej, dopóki nie przerobi się ćwiczeń oswajających i przygotowawczych,Pierwsza pomoc na lekcjach wychowania fizycznego Pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.pierwsza pomoc polega na odciążeniu, unieruchomieniu kończyny i zastosowaniu zimnych okładów (najlepiej lodem)..

Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy niezbędne dla nauczyciel wychowania fizycznego.

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.. tak zaplanować proces nauczania, aby każde nowe ćwiczenia wiązało się z poprzednim i kolejno przygotowywać do nowych, trudniejszych elementów.. Ale bądź wtedy.. Najczęściej możemy wpuścić uczniów do szatni dopiero po dzwonku, przez co tracimy już kilka minut.. Cele szczegółowe w zakresie wiadomości.. Pobierz.. Kilka złotych zasad profilaktyki kontuzji i urazów: 1.. Zatwierdza protokół powypadkowy.. Zasada świadomości i aktywnościII.4.e Uczeń przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.. Nie dość, że szybciej zareagujesz - będziesz w stanie udzielić pierwszej pomocy, to nikt absolutnie nie przyczepi się do Ciebie, bo byłeś na sali podczas .Prowadzący: Tomasz Nowakowski Ilość dzieci: do 16 osób Czas trwania: ok. 45 min Temat: Pierwsza pomoc Cele dydaktyczne: - poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy; - zapoznanie z pojęciem karta ICE; - poznanie pojęć reanimacja, resuscytacja, pierwsza pomoc; - zapoznanie ze schematem podstawowego podtrzymywania życia; - nabycie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji zagrożenia życia i zabezpieczenia miejsca zdarzenia; - zapoznanie ze schematem oceny stanu osoby .Lekcja wychowania fizycznego trwa 45 minut..

pierwszej pomocy polega na zastosowaniu zimnych okładów i opatrunku uciskowego.

W przypadku dużego krwawienia na kark kładziemy zimny okład.Zasada systematyczności.. NA OCENĘ SEMESTRALNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SKŁADAJĄ SIĘ W KOLEJNOŚCI: 1.5.. Używanie słów wulgarnych.. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy niezbędne dla nauczyciel wychowania fizycznego K1_W08 test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi ĆwiczeniaOpis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych.. Prowadzi rejestr wypadków.. Podczas tworzenia naszych konspektów musimy zwrócić uwagę na każdy szczegół, tak żeby nie uciekały nam kolejne minuty i w .Nauczyciele, szczególnie prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, pracowniach chemicznych lub fizycznych, a także zajęcia wychowania fizycznego, powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.. telefony alarmowe, chusta trójkątna, stłuczenie, zwichnięcia, zranienia, użądlenia, zasady pierwszej pomocy, krwotok z nosa, złamania, uszkodzenia skóry, unieruchamianie kończyn, opatrunek, ukąszenia, zagrożenia dla życia i zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna, oparzenie.. Skrzyni.. Rozdział 2 Warsztaty, laboratoria, pracownie szkolne oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu § 12.e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt