Wyjaśnij termin planety

Pobierz

W uproszczeniu można powiedzieć, że Ziemia przypomina swą budową.Orbita - tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego.. ksiezyc-to cialo niebieskie pochodzenia naturalnego,obiegajace planetePlaneta- Ciało niebieskie świecące światłem odbitym od gwiazd Planetoida- to niewielkie ciało niebieskie, obiegające Słońce po orbicie, leżącej między orbitami Marsa i Jowisza.. Najgłębiej znajduje się JĄDRO.. Orbita Ziemi zawiera się w płaszczyźnie ekliptyki, natomiast orbity pozostałych planet znajdują się bardzo blisko niej.. Termin "zmiana klimatu" oznacza zauważalną zmianę klimatu (np. temperatura, opady, wiatr), utrzymującą się przez dłuższy okres (dekady) z jakichkolwiek przyczyn.. Góry - to wypukłe formy ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków.1) tendencja układów biologicznych (np. ekosystemów) do opierania się zmianom środowiska i trwania w stanie równowagi, 2) zdolność organizmu do zachowania równowagi podstawowych parametrów biologicznych, dzięki sprawnej czynności układów regulacyjnych: ciepłotę ciała, ciśnienie krwi, osmolarność, pH i objętość płynów ustrojowych, stężenia różnych .Wszystkie planety obiegają Słońce w tym samym czasie, wynoszącym około roku..

Zewnętrzne planety-olbrzymy to Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

Pojęcie to jest również stosowane jako określenie obszaru zdominowanego przez oddziaływanie pola magnetycznego, pochodzącego od obiektów .Ciało niebieskie, które spełnia tylko kilka warunków definicji planety i nie może być zaliczone do planet głównych.. Planetą karłowatą jest obiekt, który: znajduje się na orbicie wokół Słońca, ma masę wystarczającą, by własną grawitacją pokonać siły ciała sztywnego tak, aby wytworzyć kształt odpowiadający równowadze hydrostatycznej, nie oczyścił sąsiedztwa swojej orbity z innych względnie dużych .W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca.. Planety karłowate, wbrew nazwie, nie zaliczają się do planet.. Można w ten sposób opisać ruch większości planet Układu Słonecznego.Wyżyny - to obszary, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m, a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m.. Dzięki przyciąganiu grawitacyjnemu, procesom akrecji i kolizjom w dysku powstawały zlepki materii, z których następnie formowały się protoplanety.W budowie naszej planety możemy wyodrębnić kilka warstw.. - Planety poruszają - Pytania i odpowiedzi - Fizyka You need to enable JavaScript to run this app.Magnetosfera - obszar wokół ciała niebieskiego, w którym ruchy i zjawiska dotyczące naładowanych cząstek są zdominowane przez pole magnetyczne danego obiektu..

W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym.

Otacza je warstwa płaszcza Ziemi.. Przykładem jest Pluton, który utracił status planety w 2006 r. po sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze, podczas której zmieniono definicję planety.Planeta karłowata - rodzaj obiektu astronomicznego, pośredni między planetami a małymi ciałami niebieskimi.. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.. 4 lata to dwa .. Układ słoneczny- układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich Droga mleczna- galaktyka, w której znajduje się układ słonecznyPlaneta - zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej - obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity.. ………………………………………………… 92.P Przyporządkuj opisom nazwy wymienionych obiektów.. 1 p. meteory, meteoroidy, meteorytyTrzecie prawo Keplera ma postać (R - promień orbity, T - okres obiegu) Indeksy 1 i 2 oznaczają dowolne planety 1 i 2 krążące dookoła Słońca.. Za orbitą Neptuna rozciąga się pas Kuipera, a za nim hipotetyczny obłok Oorta, który może sięgać na odległość ok. 1 roku świetlnego..

Wyjaśnij dlaczego określają odległość jakiejś planety od Słońca podaje się jej średnią odległość?

rac{T_1^2}{R_1^3} = rac{T_2^2}{R_2^3} \qquad\mbox{zatem}\qquad T_1 = T_2\,\sqrt{ rac{R_1^3}{R_2^3}} Jeżeli promień orbity planety numer 1 jest większy od promienia orbity planety numer 2 to wyrażenie pod pierwiastkiem jest większe od 1, więc T1 jest większe od T2; okres obiegu rośnie z promieniem orbity.. Planeta - to obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, nieprzeprowadzający reakcji termojądrowej w swoim wnętrzu, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie okrągły kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół .b) Najchłodniejsza planeta grupy ziemskiej.. c) Najjaśniejsze po Słońcu i Księżycu ciało niebieskie, które można zaobserwować na niebie gołym okiem.. Planety dzielone są na dwie kategorie: duże gazowe olbrzymy o małej .Planety wewnętrzne to Merkury, Wenus, Ziemia i Mars.. Układ Słoneczny - układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich: ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet karłowatych i miliardów (a być może nawet bilionów) małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komety i meteoroidy, a także pył międzyplanetarny .Planeta- to cialo niebieskie nie swiecace wlasnym swiatlem,i zazwyczaj krazace wokoł gwiazdy gwiazda- cialo niebieskie bedace skupiskiem zwiazanej grawitacji materii,w ktorej zachodza procesy syntezy jadrowej.Świeci wlasnym swiatlem ,zbudowane glownie z wodoru i helu..

Wzdłuż natomiast usytuowane są konstelacje zodiakalne...W Podaj termin oznaczający leżący najbliżej Słońca punkt na orbicie planety.

Planety powstały w dysku protoplanetarnym, który otaczał młode Słońce.. Może więc odnosić się do takich efektów, jak globalne ochłodzenie lub zmiany w ogólnej cyrkulacji atmosfery na Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt