Przeczytaj poniższe zdania uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego my advice

Pobierz

Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. OdpowiedzPrzeczytaj pary zdań 1-4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Na mapie Polski zaznaczono wybrane punkty A-D.. Przeczytaj poniższe zdania.. L'ORIENT EXPRESS Il treno più famoso della storia è sicuramente l'Orient Express.Przeczytaj pary zdań 1-3 uzupełnij każdą lukę,tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego 1.Summer holidays are too short.. tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.-13.3.).. Wymagana jest pełna .Wykorzystując podane tłustym drukiem wyrazy, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych .Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij poniższe zdania tak, aby zachowały znaczenie zdania wyjściowego.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 3.Uzupełnij poniższe zdania, wybierając właściwy wyraz..

Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Przeczytaj poniższe zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. 3.Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.-13.3.).. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Wpisz w luki (3.1.-3.5.). Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Przeczytaj teksty 1. i 2.. Uzupełnij luki 10.1.-10.3. w wiadomości, którą Karol wysłał do Kamila, zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens podanych informacji.. All the students have ID cards.Przeczytaj poniższe zdania.. Przeczytaj podane poniżej pary zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Uzupełnij zdanie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Przeczytaj poniższe zdania.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Odpowiedzi zapisz w zeszycieZadanie w załącznikuDaje naj i dziekujkePLZ TO NA JUTRO BĘDĘ WDZIĘCZNY.. 5.Przeczytaj poniższe zdania.. Question from @Kacprovsky123126 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzetłumacz na język włoski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego: 1.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Nie zmieniaj podanych fragmentów, ani formy podanych… poniżej.. Rejestracja.. Somebody found these keys in the restaurant yesterday.koniki.<3 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. How much is this blouse?Przeczytaj poniższe zdania.. 1.Summer holidays aren't .Przeczytaj podane pary zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Nie wolno zmieniać podanych fragmentów zdań ani formy podanych wyrazów.. Tim isn't .. to play basketball.Przeczytaj poniższe zdania.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj pary zdań 1-3 uzupełnij każdą lukę,tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego 1.Summer holidays are too short.. THAT Na mapie Polski zaznaczono wybrane punkty A-D.. A. Ils sont sympas sauf un qui est .Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań..

Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Książki Q&A Premium Sklep.. Uwaga!. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Viola's FightDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Chiara, (o której godzinie) _____ ti alzi di solito?. I've never seen a more amusing film.This is _____ ever.4.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo .Przeczytaj poniższe zdania.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Logowanie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Nie wolno niczego zmieniać w podanych fragmentach.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zaznacz literę A, B lub C .. 4.Przeczytaj poniższe pary zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt