Kartkówka have got klasa 4

Pobierz

2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.This quiz is incomplete!. 7 Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, have got, hasn't got lub haven't got.. She Mr Downey was a policeman.46 Czasownik 'have (got)' Czasownik 'have' oznacza 'mieć, posiadać'.. Klasa 4 Angielski.. Share Share by Edytagustaw.. Preview (16 questions) Show answers Question 14 I. Uzupełnij zdania czasownikiem had got z właściwym rzeczownikiem.. W tym znaczeniu moŜe występować ze słowem 'got', którego na język polski nie naleŜy tłumaczyć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt