Odrodzenie rzeczypospolitej notatka brainly

Pobierz

Zainteresowania te inspirowały badania naukowe i twórczośd artystyczną.. Pierwszy rozbiór Polski 5.. B. 28 czerwca 1919 r. w Wersalu.. 32. sejm wielki i konstytucja 3 maja.. Wszystkie te ośrodki nie obejmowały swoimi wpływami całego terytorium.. Ustanowienie republiki we Francji 6.. -ekspansjonistyczne G*HQLD bolszewików do szerzenia komunistycznej rewolucji.Odrodzenie = renesans - epoka w dziejach kultury zapoczątkowana we Włoszech, obejmująca okres od kooca XIV do kooca XVI wieku, która charakteryzowało zainteresowanie antykiem, oraz człowiekiem (humanizm).. Starali się odzyskać swoja Ojczyznę zbrojnie, czego przykładem są powstania zorganizowane przez Polaków.Rzeczypospolitej VWDUá\ VL trzy sprzeczne tendencje: -G*HQLH Polski do realizacji programu federacyjnego.. Wydrukujcie (jeśli macie taką możliwość) załącznik i wklejcie do zeszytu.. Polska znikła wówczas z map Europy i świata.. rzeczpospolita za wettinÓw.. Dwukrotnie panował też Polak, Stanisław Leszczyński.. Józef Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości objął funkcjęTu masz odpowiedzi: II Rzeczpospolita Test podsumowujący rozdział II 1.Traktat ustalający polską granicę wschodnią został zawarty (0-1 p.). Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej Polski.. -mały traktat wersalski - dokument dotyczący mniejszości narodowych, Naczelnik Państwa miał najwyższą władzę cywilną i wojskową w państwie..

Będzie to wasza notatka z lekcji.

Władze państwowe miały bardzo trudne zadanie, aby scentralizować wszystkie tereny II Rzeczypospolitej.29.. 1-4 str. 221), jeśli masz z tym problem powinieneś wrócić do ponownego czytania tekstu.Zrób krótką notatkę do zeszytu (pomocne może być streszczenie tematu 1 na str. 268 lub moja notatka do pobrania).Następnie staraj się zapamiętać .Wprowadzenie .. W 1795 r. dokonano III rozbioru Polski.. Pierwsze ośrodki władzy polskiej Na jesieni 1918 r. na ziemiach polskich zaczęły się tworzyd lokalne ośrodki władzy, które starały się przejąd władzę.. Uważali, że nauka powinna prowadzić do odnowy moralnej i naprawy tego, co złe w Kościele.II Rzeczpospolita.. tajemnice sprzed wiekÓw - czy król stanisław august zdradził polskę?. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej (postanowienia konferencji pokojowej w sprawie polskiej, formowanie się granic, wojna polsko .Obserwujesz to wyszukiwanie.. Gospodarka II Rzeczypospolitej.. Był Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, jego urząd miał duże znaczenie w zakresie stosunków międzynarodowych.. Przez 123 lata Polacy podejmowali liczne próby odzyskania niepodległości, jednak bez skutku..

Potem obejrzyj filmy - linki do nich znajdziesz w załączniku - notatka.odrodzenie Rzeczypospolitej.

Upadek Napoleona 6.. Mimo tych różnic Rzeczpospolita była atrakcyjna dla władców Saksonii ze względu na położenie i .W 1720 roku na mocy porozumienia w Poczdamie między Rosja a Prusami, władcy obu państw zobowiązali się bronić niezmienności ustroju Polski, wspólnie osadzać na tronie własnych kandydatów.. II RP była państwem wielonarodowościowym gdzie Polacy stanowili około 65 % społeczeństwa, Ukraińcy około 16 %, Żydzi 8%, Białorusini 5%, Niemcy 3%.Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej Granica z Niemcami Powstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez Polaków - spowodowało natężenie prowokacji niemieckich, 27 grudnia 1918 roku rozpoczyna się powstanie wielkopolskie; ciężkie walki w Chodzieży, Nakle, Inowrocławiu; Nacxelna Rada Ludowa przejmuje kontrolę na opanowanych przez powstańców terenach, na czele wojska stanął gen. Józef Dowbór-Muśnicki .Rzeczpospolita w czasach saskich 5.. 31. kultura poskiego oŚwiecenia.. Twórcy okresu odrodzenia nie odwracali się od religii i Boga.. Nasz kraj znajdował się w rękach trzech różnych państw przez ponad 100 lat.. 30. pierwszy rozbiÓr polski.. Powoływał odpowiedzialnych przed sobą .Prądem umysłowym, który dał początek nowej epoce był humanizm, rozumiany jako odrodzenie się zainteresowania studiami nad kulturą antyku oraz kultem człowieka..

odrodzenie rzeczypospolitej szanse polaków na odzyskanie niepodległości kryzys państwach zaborczych przychylna postawa państwTemat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

33. powstanie koŚciuszkowskie i iii rozbiÓr polski.. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.. Legiony Polskie we Włoszech 6.. Zamach Józefa Piłsudskiego i rządy sanacji.. Rewolucja francuska 6.. Koncepcję inkorporacyjną granic II Rzeczypospolitej głosił (0 .Przeczytaj ze zrozumieniem temat 1 z podręcznika: "Odrodzenie Rzeczypospolitej" (str.218-221) oraz odpowiedz sobie na pytania pod tekstem (ćw.. -QLHSRGOHJáR FLRZH G*HQLD Litwinów, 8NUDL FyZ i %LDáRUXVLQyZ .. Kształtowanie się granicy wschodniej Polski.. Osiągnięcia II RzeczypospolitejKształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - koniec I wojny światowej w 1918 r. przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 1795 r. Formowanie terytorium państwa polskiego rozpoczęte pod koniec 1918 r. trwało do 1922 r. i w takim kształcie przetrwało do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r.II Rzeczpospolita (II RP; nazwa oficjalna: Rzeczpospolita Polska) - historyczne państwo polskie istniejące w latach , tj. od odzyskania suwerenności (1918) do wycofania uznania międzynarodowego dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1945), które było konsekwencją wykonania porozumień zawartych na konferencji jałtańskiej (1945) między mocarstwami wielkiej trójki.Kształtowanie granic II Rzeczpospolitej..

Gdy pojawią się nowe oferty powiadomimy Cię mailowo ...Następnie zapoznajcie z wiadomościami zawartymi w załączniku Odrodzenie Rzeczypospolitej - notatka.

36. republika .17 sierpnia 1920 r. - bitwa pod Zadwórzem 31 sierpnia 1920 r. - bitwa pod Komarowem, pokonanie Armii Konnej Siemiona Budionnego przez wojsko polskie 20-26 września 1920 r. - bitwa nad Niemnem; pokonanie bolszewików przez armię polską 9 października 1920 r. - zajęcie tzw. Litwy Środkowej z Wilnem przez gen. Lucjana ŻeligowskiegoCzasy saskie () Po śmierci Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita znalazła się w unii personalnej z Saksonią pod panowaniem Wettynów: Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa.. Na kontrolowanych przez siebie obszarach rozbrajały zaborców i tworzyły administrację.Notatki z podręcznika Nowej Ery.. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja 5.. Odrodzenie Rzeczypospolitej.. 35. rewolucja francuska.. 3.Pod rządami Napoleona 6.. 6.Plik odrodzenie rzeczypospolitej notatka.pdf na koncie użytkownika mountainousummah • Data dodania: 30 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik odrodzenie rzeczypospolitej notatka liceum.pdf na koncie użytkownika ronn551 • folder davidson • Data dodania: 4 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sytuacja II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości była bardzo trudna.. 15 sierpnia 1920 r. w Warszawie.. 34. upadek rzeczpospolitej- powtórzenie.. Materiał powtórzeniowy jest podzielony na dwie części: Europa i świat po I wojnie światowej (skutki I wojny światowej, postanowienia konferencji paryskiej, geneza i rola Ligi Narodów, narodziny systemów totalitarnych);.. ODRODZENIE RZECZYPOSPOLITEJ 1.. Każde z nich miało inne podejście do gospodarki, administracji i polityki państwa.. Oświecenie w Polsce 5.. Rządy parlamentarne w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt