Zapisz formy liczby mnogiej podanych artykułów spożywczych

Pobierz

ein Apfel - zwei.. ein Brotchen - drei.. eine Orange-vier.Zadanie 6 Popatrz na obrazki i napisz zdania.. justkathe 9.10.2010 (02:15)Gdy forma liczby pojedynczej kończy się spółgłoską bezdźwięczną inną niż sybilant, liczbę mnogą tworzy się zwykle przez dodanie /s/ (bezdźwięczna sybilant).. a. związki wyrazów(6pkt.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. z góry thx!. Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje rozwiązanie.. Logowanie.. 8. wyszukuje i zapisuje wyrazy przeciwstawne do podanych; 2 p. .. (wypisz związki wyrazów w zdaniu, zrób wykres zdania, nazwij części zdania).. Nagranie 18.. W języku niemieckim istnieje kilka form tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.. Czasownik essen jest nieregularny, e zmienia się na i w 2 i 3 os.l .Podaj formy miejscownika liczby pojedynczej i dopełniacza liczby mnogiej podanych rzeczowników.. Komentarze do zadania.. las,plecak biwak,szlak,namiot,chłopiec,opiekun Zgłoś nadużycie.. 1. ein Apfel - zwei.. 2. ein Brotchen - drei.Napisz tłumaczenie na polski.. zapisz formy liczby mnogiej podanych poniżej artykułów spożywczych.. Zobacz sekcję poniżej.. (wypisz związki wyrazów w zdaniu, zrób wykres zdania, nazwij części zdania).. ein Apfel-zwei.. ein Brotchen-drei.. eine Orange-vier.Zapisz formy liczby mnogiej podanych artykułów spożywczych.. Rejestracja.. Czasem zdarza się na przykład, że rzeczownik ma taką samą formę w obydwu liczbach.1 1 zna zasady przygotowywania listy zakupów potrafi samodzielnie przygotować listy zakupów nazwy artykułów spożywczych 30 Rezept 1 1 tworzy z pomocą nauczyciela opis czynności podczas przygotowywania dania według przepisu samodzielnie tworzy przepis na wybraną potrawę nazwy czynności związanych z przygotowy-waniem potraw 31 17Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Niemiecki dopisz formy liczby mnogiej!.

Zapisz formy liczby mnogiej podanych artykułów spożywczych.

Pisownia dodaje -s : Niektóre, które kończą się na /f/ lub /θ/ , są jednak "prawie regularne".. - Wir n hmen Pommes frites mit Ketchup.Na dzisiejszej lekcji poznasz nazwy artykułów spożywczych, które z reguły jemy na śniadanie lub kolację.. A teraz wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń.. Zapisz formy liczby mnogiej podanych poniżej artykułów spożywczych.. Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Wszystkie (1537) Język angielski (815) Język .L1 nazywanie artykułów spożywczych, informowanie, co się jada i pija na śniadanie w Niemczech L2 nazywanie potraw w stołówkach szkolnych w wybranych krajach, wyrażanie opinii na temat jedzenia L3 zamawianie posiłku, dialogi w restauracji L4 informowanie o zdrowych produktach L5 nazywanie ulubionych lokali gastronomicznych L6 udzielanie radartykuły spożywcze (rodzajnik określony) der Tisch stół (rodzajnik określony) die Lampe .. Inne fonemy dźwięczneApr 27, 2022Wpisz podane rzeczowniki do tabeli zgodnie z końcówkami liczby mnogiej.. :) Pytania .. Obrazek 1(na obrazku są dwa ołówki ) i jest napisane zdanie There are two pencils Obrazek 2(na obrazku 3 zeszyty)Rzeczowniki w liczbie mnogiej tworzy się poprzez dodanie do rzeczownika jednej z czterech końcówek :"n/en", "r/er", "e" i "s" lub nie dodaje się żadnej końcówki; Od zasad na tworzenie liczby mnogiej w niemieckim jest dużo wyjątków, dlatego liczby mnogiej trzeba uczyć się od razu wraz z nowym słowemprawidłowo zapisuje formę liczby mnogiej czasowników, poprawnie zapisuje czasowniki z -ął, -ęło, -ęła; 2 p..

zapisz formy liczby mnogiej podanych poniżej artykułów spożywczych.

Pytania .. W poniższej tabeli podano tylko najczęściej spotykane rzeczowniki.wpisz w podanych formach czasowników głoski "a", ö", "e" lub "i".. Komentarze .a dog - two dog s. an egg - a few egg s. a girl - some girl s. W pierwszej kolumnie rzeczownik jest w liczbie pojedynczej z przedimkiem nieokreślonym 'a' bądź 'an'.. 7. zna liczebniki główne i porządkowe, zamienia liczebniki główne na porządkowe; 2 p.. )- liczba mnoga rzeczowników, - udzielanie i uzyskiwanie informacji Treści, ćwiczenia i zadania: .. Zapisz formy liczby mnogiej podanych rzeczowników w zeszycie.. DODAJ + Język niemiecki.. ein Apfel - zwei .. ein Brötchen - drei .. eine Orange - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Książki Q&A Premium Sklep.. Oddzieltemat od końcówki,wypisz oboczności.(12pkt.). Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Wszystkie (1537) Język angielski (815) Język polski (371) Matematyka .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Napisz formy liczby mnogiej rzeczownika Marsjanin w podanych przypadkach .. 2) Odmień je przez osoby (w liczbie pojedynczej i mnogiej) Uwaga!. Wiele rzeczowników zapożyczamy w formie liczby mnogiej, lecz forma ta służy do nazwania pojedynczych .Istnieje również grupa rzeczowników rodzaju męskiego z dwiema róznymi formami liczby mnogiej, męską zakończoną na -i i żeńską zakończoną na -a..

Zapisz formy liczby mnogiej podanych poniżej artykułów spożywczych.

aparaty radiowe i telewizyjne, aparaty fotograficzne, zegarki, lekarstwa, papierosy, napoje, artykuły spożywcze .. przez język polski" ("Język Polski" XLI, 1961, z.. Język niemiecki - szkoła podstawowa.. Końcówki liczby mnogiej znajdziemy w słowniku.-, ¨-przeważnie rzeczowniki z końcówkami: "-er", "-el", "-en",Zadanie: użyj w zadaniach form dopełniacza liczby mnogiej trzech Rozwiązanie: nie ma biwaków ponieważ nie ma chętnych opiekunów i chłopców do biwakowania i już .. użyj w zadaniach form dopełniacza liczby mnogiej trzech spośród podanych rzeczowników.. Dopisz rodzajniki.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. ein Apfel .Zapisz formy liczby mnogiej podanych poniżej artykułów spożywczych.Napisz tłumaczenie na polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt