Grupy pożarów - wymień i opisz

Pobierz

2 Grupa pożarów Rodzaj materiału palnego Środki gaśnicze .. Zapisz się Wypisz si .2) Grupy pożarów: Ze względu na to co się pali pożary dzielimy na różne grupy (zawarte w poniższej tabeli.. Na szybkość rozprzestrzeniania takiego rodzaju pożaru istotny wpływ ma rozdrobnienie materiału palnego .Grupy pożarów - Podział w zależności od materiałów palących się poleca 86% 1226 głosów Treść Grafika Filmy A - Pożar ciał stałych Stałe materiały palne [np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary.. Wnętrze gaśnicy wypełniają środki alkaliczne w roztworze wodnym środka pianotwórczego oraz .W pierwszej kolejności trzeba podać operatorowi swoje dane, następnie adres i miejsce pożaru.. Polub to zadanie.. Nieostrożność osób dorosłych, jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp.. Ważną wskazówką będzie też rodzaj pożaru, czyli informacja o tym, jakie materiały płoną, na jakim obszarze i w jakich warunkach.. Ponadto w tabeli podano również jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia poszczególnych pożarów.. Takie materiały to np. drewno, węgiel, papier, tkanina.. Książki Q&A Premium Sklep.. Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!. Książki.. Grupę C - pożary gazów, tj. wodoru, acetylenu, propanu, metanu, gazu miejskiego..

- Grupy pożarów: - Pytania i odpowiedzi - EDB.

Przedmiot.. 3. Podaj, czym różnią się BST od TSP oraz scharakteryzuj właściwości i działanie amoniaku na organizm człowieka.. 4. Podaj do czego służą gasnice.. Poniżej przedstawiamy skrót opisowy stosowany przez wytwórców krajowych do oznaczania w folderach reklamowych i na etykietach gaśnic: znak "x" - oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem, tj. gaz zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy.. B - gaśnica umożliwiająca gaszenie płonących cieczy i materiałów, które ulegają topnieniu - np .Pożary w Polsce - pożary należały do najstraszniejszych plag polskich miejscowości.. R104g7asT1eMQ 1 .. Opisz tę sytuację i przygotuj plan działań, które musisz podjąć, aby odpowiednio zareagować na zagrożenie.. Którego środka gaśniczego nie można użyć do ugaszenia urządzenia podłączonego do prądu ?. Wypisz 5 rzeczy, które musisz zabrać ze sobą !. Zaloguj.. EDB - liceum.. Z powodu zagrożenia powodziowego ogłoszono ewakuację mieszkańców twojej miejscowości.. 4.Najważniejsze rodzaje gaśnic.. izpMGjkRLH_1443513496679_0Grupy pożarów i środki gaśnicze (i ich zastosowanie) dzielimy na 4 kategorie: A, B, C i D.. - Wyróżnia się następujące grupy pożarów: A - pożary materiałów stałych - - Pytania i odpowiedzi - EDB.. Jeśli materiał nie ma tych właściwości to spala się przez żarzenie.Wyróżnia się następujące grupy pożarów: A - pożary materiałów stałych - | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!.

Logowanie ... Wymień i opisz rodzaje pożarów.

Liceum/Technikum.. Nagminnym zjawiskiem były drewniane dobudówki - na przykład w .A - Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier), B - Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne), C - Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan), D - Pożary metali (magnez, sód, uran),Jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A i B. Jest wykonana z metalowego pojemnika o kształcie cylindrycznym, na którym znajduje się dysza do wyrzutu środka gaśniczego, zbijak do uruchomienia gaśnicy, uchwyty i instrukcja obsługi.. Posiadanie gaśnicy odpowiadającej najbardziej prawdopodobnym zagrożeniom pożarowym w danym obiekcie stanowi podstawę dobrego .Przedstaw podstawowe sposoby zapobiegania pożarom.. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się .. Wymień i opisz rodzaje pożarów.. Wypisz i opisz grupy pożarów oraz jakimi gaśnicami się je gasi.. Regulamin; Informacje o danych osobowych; Pliki cookies; Pomoc; Kody PremiumNov 29, 2020Wymień i opisz rodzaje pożarów..

... wyróżnia się omówione poniżej grupy pożarów.

Uwaga - nie należy się rozłączać, dopóki operator nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia!1.. Wymień i scharakteryzuj właściwości piany gaśniczej, dwutlenku węgla, proszku gaśniczego.. Zarejestruj.. Napisz jakim środkiem gaśniczym są wypełnione i do gaszenia jakich grup pożar w służą: * g. pianowa * g. proszkowa * g. śniegowaOznaczenia na gaśnicach.. Średniowieczne osiedla miejskie budowano z drewna, co gorsza zazwyczaj bez żadnego planu.. Książki Q&A Premium Sklep.. Rejestracja.. Wymień i opisz rodzaje pożarów.Zastanów się i wymień inne naturalne przyczyny pożarów.. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem.. Sklep.. Grupy pożarów: podział w zależności od materiału lub substancji, która płonie.. Pytanie.. Poziom.. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem.1 Grupy pożarów - czym gasić Aby usystematyzować podział pożarów oraz środków gaśniczych wprowadzono pięć grup pożarów A, B, C, D, E. Arkadiusz.. Wyróżnia się następujące grupy pożarów: A - pożary materiałów stałych -Grupy pożarów: A Pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, na przykład:· drewna,· papieru,· termoutwardzalnych tworzyw sztucznych,· tkanin..

Dotyczą one pożarów ciał stałych, gazów i palnych cieczy.

Wymień i krótko opisz sposoby gaszenia poszczególnych grup pożarów.. Gęsta, najczęściej łatwopalna zabudowa, w przypadku pożarów często prowadziła do doszczętnego zniszczenia dotkniętych nimi wsi i miast.. Przedstaw podzial współczesnych środków rażenia oraz podaj, co to jest broń palna.. .Wymień i krótko opisz sposoby gaszenia poszczególnych grup pożarów.. Opisz poszczególne stopnie .. Grupę D - pożary metali, tj. uranu, sodu, aluminium, magnezu.Oto rodzaje gaśnic i ich zastosowanie : A - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów materiałów stałych, w wyniku spalania których powstają żarzące się węgle.. Rejestracja.. Przejawy nieostrożności to: - nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp. 2.. Około roku 2006 zmieniono podział i zamiast grupy pożarów E wprowadzono grupę F. Usunięto z podziału materiały i urządzenia będące pod napięciem elektrycznym a dodano grupę pożarów tłuszczów.4 Podział pożarów ze względu na rodzaj 5 Fazy rozwoju pożaru 6 Sposoby walki z ogniem 6.1 Woda 6.2 Piana gaśnicza 6.3 Proszki gaśnicze 6.4 Dwutlenek węgla i inne gazy gaśnicze 6.5 Piasek 6.6 Inne metody 6.7 Gaszenie pożarów metali (klasa D) 6.8 Gaszenie pożarów tłuszczów spożywczych (klasa F) 7 Pożary lasów 8 Zobacz też 9 PrzypisyGRUPA A - Pożar ciał stałych Stałe materiały palne [np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary.. 8. Podaj przyczyny powodzi !. Do każdej grupy zagrożeń możemy przypisać podstawowe środki gaśnicze , choć o tym, jakie środki gaśnicze są w użyciu w danej sytuacji, często decyduje indywidualny charakter akcji przeciwpożarowej.Najwięcej pożarów w tej grupie wybucha na skutek: · niewłaściwego prowadzenia prac spawalniczych (bez odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy i bez przestrzegania określonych instrukcją przepisów), · braku właściwego nadzoru nad pracami spawalniczymi, · prowadzenia prac budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych.Przyczyny powstawania pożarów.. Obecnie dostępne są na rynku trzy podstawowe warianty gaśnic, przy czym każdy z nich służy nieco innemu przeznaczeniu i nadaje się do gaszenia innych klas pożarów.. Wymień czynniki wybuchu jądrowego, scharakteryzuj falę uderzeniową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt