Dorex karty charakterystyki

Pobierz

H335 - Mo że powodowa ć podra żnienie dróg oddechowych.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 e-mail: Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.. Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 1.. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status; Brak wyników do wyświetlenia: Dodatkowe pytania do oferty.. IDENTYFIKACJA PREPARATUProdukt przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych i butaprenu.. Rozcieńczalniki.. Adres: ul. Stalowa 9, 47-400 Racibórz.. Identyfikacja zagrożeńDane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 e-mail: 1.4.Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.. Identyfikacja zagrożeńJakość i doświadczenie Zakład Produkcyjny "Dorex" powstał w lipcu 1992 roku.. Telefon: (32) .Rozcieńczalnik UNIWERSALNY Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych i renowacyjnych do lepkości roboczych..

charakterystyki.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Scenariusze narażenia ACETON Scenariusz narażenia - ACETON OCTAN ETYLU Scenariusz narażenia - OCTAN 1 Scenariusz narażenia - OCTAN 2 TOLUENostatnio "zassałem" z internetu duży zbiór kart charakterystyki oraz atestów produktów ogólnodostępnych, w tym nieuchwytne karty firmy DRAGON.. W Polsce w sprawie karty charakterystyki naley kontaktowa si z: Nazwa Firmy: Henkel Polska Spóka z o.o. Oddzia w Raciborzu.. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką.. Dystrybutor: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o.Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Spółka Cywilna Adres: 39-204 Żyraków 195 Telefon/Faks: 14 677 62 85 E-Mail: Numer telefonu alarmowego: Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego) Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 (z telefonu komórkowego) SEKCJA 2.Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ACETON DOREX wg karty charakterystyki" Lp.. DOREX Dorotowo 68a 11-034 Stawiguda 1.4.Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.. Nowa Sucha Telefon:(0-46) 861-28-16 / 861-23-22 Fax: (0-46) 861-23-22 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: .Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Konsorcjum Handlowe "STOFARB" S.A.,41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1 tel..

Gołe linki: "karta charakterystyki".

32 241-69-77 • 32 241-29-78 • fax 32 241-28-42 Zakład Produkcyjny DOREX Izydor Zapadka, Dorotowo 68a, 11-034 Stawiguda .. Pokazać personelowi medycznemu udzielającemu pomocy kartę charakterystyki .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. Wodorotlenek sodu (nazwy zwyczajowe: soda żrąca, soda kaustyczna, z gr.. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania.. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóryKarta charakterystyki Karta produktu BIROL W niniejszej zakładce zamieściliśmy link do karty charakterystyki naszego produktu - rozcieńczalnika BIROL.. Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: .1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Z.P.

Numer telefonu alarmowegoPowoduje poważne uszkodzenie oczu.. Położony jest blisko Olsztyna (8 km) przy trasie S-51 na Warszawę, Kaliningrad, Litwę, Łotwę i Estonię.. Podejrzewa się ,że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: .3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: Dystrybutor: CAZET KAMPINOS S.J.. Strona 2 z 12 H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.. Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.. Naszym celem jest produkcja wysokiej jakości wyrobów w dobrej .. Produkt doskonale wchłania się przez nieuszkodzoną skórę.1.3.. Opakowanie standard: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000LNumer karty charakterystykiOCPC00054 1.2. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca karty: IRYS M.D.S.. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r..

Załączniki: karta charakterystyki aceton Dorex.pdf.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz €zastosowania odradzane Zalecane zastosowanie • Spoiwa 1.3.. DENATURAT 4Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 e-mail: Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny całą dobę) Sekcja 2.. Pod powyszym adresem mona skontaktowa si z osob odpowiedzialn za kart.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.. καυστικός, żrący), Na O H - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad .1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca karty: IRYS M.D.S.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.. Numer telefonu .Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Konsorcjum Handlowe "STOFARB" S.A.,41-500 Chorzów, ul. .. tel.. Zakład Chemii Budowlanej Łazy 53; 05-085 Kampinos Tel.. Identyfikacja zagrożeń 2.1.. 32 241-69-77 • 32 241-29-78 • fax 32 241-28-42 Zakład Produkcyjny: DOREX Izydor Zapadka, Dorotowo 68a, 11-034 Stawiguda 1.4.Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.7-16) 112 (czynny całą dobę .Niniejsza karta charakterystyki spełnia wymogi: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 KARTA CHARAKTERYSTYKI .. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail Strona internetowa producenta Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.. Produkujemy najwyższej jakości rozcieńczalniki, farby, kleje i inne wyroby chemii budowlanej.. 478605 kB Zapisz.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: telefon +48 13 43 84 415 E-Mail: 1.4.. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. W ąska 3 Oddział Okopy 47 , gm.. Skażone ubranie produktem natychmiast wymienić na czyste.. Karta produktu do pobrania poniżej.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Strona internetowa producenta Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854 1.4.. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt