Sprawozdanie z obserwacji przedszkole

Pobierz

Pedagogizując rodziców chciałam ujednolicić działania wychowawcze w domu i w przedszkolu.. Zajęcia innowacyjne rozwinęły sprawność motoryczną uczniów, dały możliwość osiągnięcia sukcesu, uczyły samodzielnego podejmowania decyzji, umożliwiły zdobycie wiedzy w .Feb 7, 2021SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019 I półrocze.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Kilkoro rodziców podarowało zabawki i książeczki do przedszkolnej biblioteczki.. Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała .Poznały podstawy bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym.. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.. Od początku roku.Sep 5, 2021Kotuń 18.06.2015r.. Potworów Informacja o gotowości szkolnej Iwona Maczuga.. Z przedszkola wypisało się 1 dziecko (dziewczynka).. Wniosek: Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Nov 7, 2021Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej Monika Figurska.. Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola i wspomaganie Dokumenty Arkusze obserwacji zajęć.Feb 2, 2021Punktem wyjścia były wnioski z obserwacji, wywiadów i rozmów przeprowadzonych z rodzicami..

Mogielnica Arkusz obserwacji zachowania uczniów klas 0 Anna Gapys.

Miejskie Przedszkole nr SPRAWOZDANIE Z OBSERWACJI KOŃCOWEJ W GRUPIE I "Smerfiki" Opracowała: Marta Grzywińska W grupie I w maju i czerwcu 2019 r. została przeprowadzona obserwacja końcowa na podstawie wcześniej opracowanego arkusza przez nauczycielki Martę Grzywińską.Sprawozdanie z obserwacji wstępnej w grupie 4 latków Grupa II czterolatki liczy 24 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 20 chłopców.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (18 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (5 dzieci).Jul 3, 2021SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ .. Dzieci 5 - letnie Dzieci 6 - letnie Dziewczynki 1 6 Chłopcy 1 13 Razem 2 19 21 2.. We wrześniu odbyło się ogólne zebranie z rodzicami, zostały przedstawione .zapoznano ich z zasadami BHP panującymi w przedszkolu oraz regulaminem przedszkola.. Rodzice regularnie dostarczają nam artykuły higieniczne takie jak chusteczki czy pasta do zębów.. Obszar / Umiejętność I obserwacjaWyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki"..

Wynikająca z obserwacji nauczyciela, chłopiec ma bardzo dużo nieobecności za I semestr.

Szkoła Przedszkole.. Doskonaliły umiejętności samoobsługowe, ćwiczyły sprawność ruchową i manualną.. Grupę dzieci 3-letnich w roku przedszkolnym 2020/21 wychowuje i naucza dwie n-lki: Alina Zelent-Szyndler i Anna Ołowska, zgodnie z założeniami Planu Rocznego,Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce 2049 godzin doskonalenia zawodowego: najwięcej godzin ma dyrektor 684 godzin, Agnieszka O.- 659 i Lucyna Ś.486,5 Pozostali nauczyciele od 15 godzin do 37.. Większość tych dzieci uczęszcza drugi rok do przedszkola.Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Kozietułach.. Obserwacja Od początku roku szkolnego prowadziłyśmy obserwację zachowań i diagnozę .. zgłoszenie do udziału przedszkola, udział grupy w ogólnoświatowym konkursie kodowania, .Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich Liczba dzieci badanych: 21 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać 3 - badana umiejętność została ukształtowana 4 - badana umiejętność jest wyższa od oczekiwanych L.p..

W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci.

Rodzice organizują także poczęstunki na uroczystości grupowe.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w grupie dzieci 3-letnich "Motylki".. Obecnie grupa liczy 23 dzieci w tym 4 dziewczynki.. Strzyżów Kwesionariusz historii sensoryczno - motorycznej dla rodziców małych dzieci Carol Stock Kranowitz.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Jun 15, 2021Obserwacje dzieci, wstępna diagnoza sześciolatków, przygotowywanie materiałów ksero do pracy w domu, plany miesięczne, opracowywanie scenariuszy na uroczystości z okazji Dnia .. z przedszkola (17.09.2019), • Werbinarium on-line dla nauczycieli i pedagogów na temat "Plan preorientacji zawodowej w przedszkolu" (17.09.2019 .zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania .Jun 16, 2020Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- .. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Liczba dzieci w trakcie uległa zmianie..

Nauczycielki obserwują dzieci w czasie spontanicznych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą, wyniki obserwacji zapisują w kartach obserwacji.

powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt