Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy

Pobierz

Gdy zostane .,będę pracować w przemyśle/rolnictwie/usługach.. SPRAWDŹ SIĘ 01.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj trzy różnice między nimi przedstawionymi sposobami gospadorowania zasobami leśnymi na jednym zdięciu są powycinane drzewa a na drugim jest… poniżej.. Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy przedstaw po trzy.. W Imię Pańskie, Amen.. Uzupełnij tabelę, podając zalety i wady wymienionych elektrowni: .. Podkreśl (lub przepisz zdania tak, aby były prawdziwe) właściwe informacje: A.. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery A, lub .. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Na podstawie informacji zawartych w tabeli oraz własnej wiedzy uzupełnij zdanie i podaj dwa przykłady negatywnych konsekwencji prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej dla środowiska przyrodniczego.Uzupelnij zdania.. Podkreśl (lub przepisz zdania tak, aby były prawdziwe) właściwe informacje: A.. Król trzyma w dłoni modelDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Dzięki ruchowi obiegowemu Ziemi i nachyleniu osi Ziemi występują na świecie strefy oświetlenia, które różnią się ilością docierającej energii słonecznej (tam gdzie jest jej więcej, tzn. w strefie międzyzwrotnikowej, temperatury są wyższe i okres wegetacyjny trwa cały rok; tam gdzie z kolei jest tej energii mniej, a więc w ..

Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.

43.2.Przykładowe odpowiedzi: A.. A) na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność.. Zadanie.. Na fotografii przedstawiono elektrownię …………………………………………………………….. b. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się ……………………….…., która należy doNa podstawie fotografii oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. A. Wymień kraje, których przywódcy wchodzili w skład Wielkiej Trójki.. Stela nagrobna Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.. Podkreśl nazwy odnawialn.. wykonaj polecenia na podstawie fotografii.Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Geografia.Komentarz do zadań z geografii 7 Typowe poprawne odpowiedzi zdaj ących 102,4 m n.p.m. - 1,5 m n.p.m = 100,9 m lub 102,4 - 1,5 = 100,9 m Najczęściej powtarzające się błędy Zdający na ogół poprawnie rozwiązywali zadanie.Nie zapomnij w tytule maila wpisać: imię i nazwisko oraz GEOGRAFIA.. By zostać tym,kim chce , muszę nabyć wiele umiejętności,np.oraz ukończyć.. .Wartość eksportu z wielkiej brytanii (w mln funtów szterlingów) a. na podstawie analizy wykresów wyjaśnij, dlaczego krzywe ilustrujące zmiany.. mój wymarzony zawód to .. B. za kilkadziesiąt minutNa podstawie poniższego tekstu źródłowego i własnej wiedzy uzupełnij zdania, wybierając właściwe informacje spośród wymienionych w punktach í) - ï)..

Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz wlasnej wiedzy .

Na fotografii przedstawiono elektrownię .. W państwach Unii Europejskiej .Zapoznaj się w informacjami do lekcji - "Energetyka w Europie" a następnie uzupełnij kartę pracy.. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej.INDEKS 2018/19 CZYTANIE MAPY 12 Zadania od 1. do 18. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy.. Ilustracja przedstawia najwybitniejszego władcę Franków - .. z dynastii .. B. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się , która należy do źródeł .. B. Wstaw do tabeli imiona i nazwiska przywódców państw biorących udział w obradach Wielkiej Trójki.Uzupełnij zdania na podstawie wiedzy własnej: Bolesław Krzywousty, aby uniknąć walk o władzę między swoimi synami, w ………… r. wprowadził w testamencie zasadę senioratu, która zakładała……………….……………… .Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.. Zadanie.. Elektrownie wiatrowe.. Europejskim krajem, w którym największą część energii elektrycznej uzyskuje się w ten sposób, jest .. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1-4. .. Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy: Uzupełnij tabelę, podając zalety i wady wymienionych elektrowni: rodzaj elektrowni zalety wady Elektrownie cieplne..

Uzupełnij zdania na podstawie ilustracji z XIX w. oraz wiedzy własnej.

Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie A. kilkadziesiąt minut wcześniej rozpoczęła się noc, co jest następstwem 1. ruchu obrotowego Ziemi ze wschodu na zachód.. B.Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz .Na podstawie wykresu przedstawiającego zmiany wykorzystania źródeł energii w UE w latach 1990‒2016 oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. B. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się , która należy do źródeł .. 3Na podstawie fotografii oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. D. chrześcijaństwa.Zadanie wykonaj na podstawie zdjęć satelitarnych obszaru, na którym zlokalizowano Zaporę Trzech Przełomów na rzece Jangcy (strona IV barwnego materiału źródłowego), oraz własnej wiedzy.. 3 Na podstawie fotografii i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.. ych źródeł energii elektrycznej.Dokończ zdanie.. Na fotografii przedstawiono elektrownię ………………………….. B. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się , ……………………, która należy do źródeł ……………………….Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy..

elektrycznej wykorzystuje się.Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.

Zapora Trzech Przełomów stała się obiektem krytyki wielu środowisk naukowych i społecznych, w tym ekologów, geologów, archeologów i ekonomistów.02.. B. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się ……………………………, która należy do źródeł ……………………………….………………… .. Europejskim krajem, w którym największą część energii elektrycznej uzyskuje się w ten sposób, jest .. - Ukazany na fot - Pytania i odpowiedzi - HistoriaReforma 2019 - strona 134.. Zobacz odpowiedź.. Na fotografii przedstawiono elektrownię wodną.. 2. ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca.. W państwach Unii Europejskiej prawie 1/2 / 1/4 energii elektrycznej jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych.. Stela upamiętnia zmarłego, który był wyznawcą A. islamu.. Elektrownie jądrowe.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy: 2.. (1 pkt) Zapisz skalę liczbową mapy Pojezierza Kaszubskiego w postaci skali mianowanej.. Zadanie 1.. Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.. Zaloguj się, by dodać komentarz.Zdania należy uzupełnić w następujący sposób (wpisane słowa pogrubiono): A.. Wpisz w odpowiednich kolumnach tabeli po jednej zalecie oraz po jednej wadzie wytwarzania.. Na fotografii przedstawiono elektrownię .. (0-1) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt