Sztuka baroku krótka notatka

Pobierz

Zestaw zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki.. Wybitne umysły europejskiego baroku; Antygona - współkochać przyszłam.. Apokalipsa, czyli Księga Objawienia Św. Jana .. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.Rokoko - nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. .Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.. W sztuce baroku dominowała tematyka religijna - mistyczna oraz martyrologiczna, często pojawiał się motyw śmierci i przemijania.Kunsztowna forma dzieł oraz bogactwo stosowanych kontrastów barwnych i efektów świetlnych wzbudzały zachwyt odbiorców, miały przyciągać wiernych do Kościoła.Ogólne tendencje literackie Baroku (manieryzm, marinizm, konceptyzm, gongoryzm, préciosité, eufuizm) Pojęcie manieryzmu jako kierunku estetycznego odnosi się do całej epoki.. Szkoła - zapytaj eksperta (830)Klasycyzm (z łac. classicus doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) - styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian.. W tych wiekach Barok pojawiał się i wygasał niejednocześnie.Po okresie renesansu w kulturze europejskiej nastał barok..

Nastąpił po baroku.

- olbrzymie (monumentalne) budowle na planie kwadratu lub prostokąta.. Wolność nie była sprzeciwieniem się wszelkim regułom, bo istniał wzór sztuki .Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. Ojczyzną baroku były Włochy, później zaistniał on w Niemczech, Polsce, Anglii, Francji, Niderlandach, Ameryce Łacińskiej.W estetyce baroku, opartej na koncepcji niewytłumaczalności i subiektywizmu piękna, dominowały zasady kontrastu i dysonansu, przejawiające się m.in. we współistnieniu wątków mitologicznych i biblijnych, realistycznych oraz naturalistyczno-makabrycznych z fantastycznymi, jak również humoru i uduchowienia religijnego, sensualizmu i idealizmu.Rokoko- nurt w sztuce, który uważa się za fazę schyłkową baroku.. Budowle barokowe cechowały: wolność, dynamizm i życie, malarskość, wielkość, bogactwo.. Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.BAROK WPROWADZENIE DO EPOKI BAROK Źródła, wzory, inspiracje: Antyk: mitologia, retoryka, historia, odwołania do twórczości autorów greckich i rzymskich Biblia: motywy maryjne Średniowiecze: motywy kultury rycerskiej; sztuki umierania Ramy czasowe Europa: koniec XVI - koniec XVII w. b) rzeźba..

XVIII w.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Krótka notatka o baroku .

Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę.Barok był stylem dominującym w architekturze, literaturze i sztuce w XVII i znacznej części XVIII wieku.. Najistotniejszą zmianą było odejście od ładu i porządku.. Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.Sztuka Baroku rozwijała się w XVII wieku i na początku wieku XVIII.. Barok to styl w kulturze, literaturze i sztuce, który narodził się we Włoszech.. Wpływy te dotyczyły głównie architektury.Barok charakteryzował się wielkim przepychem, bogactwem oraz wystawnością.. Nawiązywał do wzorów antycznych, harmonii i doskonałych proporcji.. Trwał przez cały XVII wiek.. W architekturze wykształcił się z renesansowego manieryzmu.. Tworzą ją ukośne podziały płaszczyzny, ostre szarpane kształty i plamy oraz kręte lub krzywe linie.. Obejmowało swym znaczeniem właściwie wszystkie zjawiska artystyczne i .rokoko - styl nawiązujący do baroku, który charakteryzuje się lekkością i dekoracyjnością form, asymetrią, płynnością lini, motywami egzotycznymi, motywami tj. muszle i kwiaty; był to kierunek elitarny i akcentujący wyrobienie estetyczne czy wrażliwość emocjonalnąKryteria sukcesu: Format - A4, Technika - kredki, pastele, Wykorzystam przynajmniej trzy z powtórzonych elementów plastycznego abecadła, zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania, Termin oddania pracy - 2 tygodnie.rzeźby przestały odgrywad rolę zdobieo architektury i stały się osobną dziedziną sztuki, w formie nawiązywała do antyku - portrety w formie popiersia, posągi konne, akty, popularna była rzeźba nagrobkowa - przyścienne nagrobki niszowe, przywrócono grecki, klasyczny ideał piękna,Krótka notatka o renesansie..

Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło wobec niego pozycję przeciwstawną.

Polska: pocz. XVII - lata 30.. W związku z tym epokę określano często pejoratywnymi nazwami, na przykład: epoka upadku, zdziczenia sztuki, a nawet "zwyrodniała forma renesansu" (określenia użył Jacob Burckhardt).. Nurt ten rozwijał się w dworskiej atmosferze.. Geneza baroku: - niepewność związana z wojnami i epidemiami - szukanie zmysłowej rozrywkiBarokiem nazywano takie dzieła sztuki, które ostentacyjnie łamały klasycystyczne normy tworzenia.. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. Elementy układają się ukośnie, wyżej, niżej bądź nachodzą na siebie.Znawcy sztuki uważają więc, że Barok był nie tyle zespołem charakterystycznych wyznaczników sztuki, co raczej zmysłem estetycznym, stylem życia.. Nazwa barok pochodzi od słowa ''barocco'', co znaczy muszla, perła.. - bardzo bogate zdobienia z kości słoniowej lub masy perłowej.. Po nauce z fiszkami, bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.Wcześniej uznawano barok za czas zaprzepaszczenia osiągnięć renesansu i cofnięcie się do średniowiecza.. Pojęcia związane z epokąKlasycyzm () - styl w architekturze, muzyce, sztuce i literaturze.. Do owych niepokornych buntowników można zaliczyć Caravaggia ().. Oznacza też zespół cech charakterystycznych dla sztuki antycznej Grecji i Rzymu..

Głównym ośrodkiem kształtowania się stylu klasycznego była Francja.Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.

Przykładowo: Sztuka baroku odzwierciedlała charakterystyczne w tym .Barok jest epoką w dziejach kultury europejskiej charakteryzującą się rozwojem sztuki dekoracyjnej i zdobniczej.Jego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.. - w budownictwie charakterystyczny był wizerunek trójkąta nad wejściem.. Charakteryzuje się tym, że gdy na nią patrzymy, odnosimy wrażenie ruchu, niepokoju.. Obejmował lata 1590 - 1740.. Zasięgiem ogarnęła całą Europę i Amerykę Łacińską.. Manieryzm- tendencja w sztuce, która rozwijała się w wieku XVI, przede wszystkim we Włoszech.. Kontynuowały ją środowiska dworskie.notatka o baroku (to co najważniejsze z tej epoki) * sztuka * filozofia * kontrreformacja * teatr * wybitne postacie za najlepszą notatke najlepsza odpwiedz ;]Charakterystyka sztuki baroku.. -czerpano tematy z Biblii, mitologii, życia codziennego.Sztuka baroku naznaczona jest buntem, owa niepokorność zapisała się w dziełach barokowych artystów, podobnie jak zapisała się w ich życiu.. Polub to zadanie.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Wywodzi się ono ze sztuk plastycznych (O manieryzmie w sztuce czytaj więcej tutaj).. Jego życie obfitowało w skandale i liczne zatargi z prawem i wymiarem sprawiedliwości.Napisz notatkę na temat; "sztuka baroku wyrazem zainteresowań i fascynacji człowieka z przełomu 16 i 17 wieku" Sylwia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt