Przydatne zwroty do opisu obrazu

Pobierz

na spacerze z psem.. czekając w kolejce.. Jestem w stanie podać twórcę odpowiedzialnego za powstanie tego dzieła sztuki.. Kompozycja oparta na jakimś kształcie geometrycznym.. - Scenka rozgrywa się… Auf dem Bild ist/sind… - Na tym obrazku jest/są…Opis obrazu 1. Podaj podstawowe informacje na temat opisywanego dzieła (np. poinformuj o rodzaju malarstwa, rozmiarach płótna, miejscu ekspozycji).. Wskaż autora i tytuł dzieła.. przed snem.. Przydatne słownictwo i zwroty w opisie obrazka Wiemy już, jak dokonać opisu obrazka.. 2) KRÓTKO ALE OPISOWO: Ten obraz zachwycił mnie swoimi barwami i kolorami.. Obraz pt.: "Upadek Ikara" został namalowany przez Piotra Bruegla w 1558 r. Tematyka płótna nawiązuje do tragicznego mitu o Dedalu i Ikarze.. Omów tematykę obrazu, przedstaw, w jaki sposób malarz ukazał swoją wizję.Opis obrazu ma trzy akapity: a) wstęp - co obraz przedstawia.. Możesz zacząć od opowiedzenia, co robią osoby znajdujące się na zdjęciu, np.Opis obrazu Bruegla pt. "Upadek Ikara".. Kompozycja jednofigurowa , wielofigurowa, portret, półpostać, portret zbiorowy itp. jednoplanowa, wieloplanowa pejzaż ze sztafażem .Słownictwo w opisie obrazu.. Zwroty do opisu obrazka ~ Zdający opisuje ilustrację przedstawioną w wylosowanym przez siebie zestawie i odpowiada na trzy pytania związane z tematyką zdjęcia.. Przykłady opisów obrazka po angielsku..

Schemat opisu obrazu.

Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem.. na spacerze z psem.. Bardzo spodobał mi się nastrój dzieła.. Jest on bardzo żywy i wyrazisty.. Artysta stwarza nastrój smutku/tęsknoty/radości/miłości.. Nie jest to jednak konieczne.- Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.. Wstęp to miejsce na ogólne informacje na temat obrazu.. Dbaj o poprawność językową.. Przy opisie obrazka może być także pomocna znajomość liczb po angielsku oraz kolorów.Inne przydatne zwroty: auf dem Bild sehe ich - na obrazku widzę das Bild zeigt - obrazek pokazuje, przedstawia im Vordergrund - na pierwszym planie im Hintergrund - na drugim planie sich befinden - znajdować się stehen - stać hängen - wisieć liegen - leżeć stecken - tkwić halten - trzymać er/sie/es ist - on/ona/ono jestPRZYDATNE WYRAŻENIA The photograph shows - ilustracja przedstawia In the foreground / background - na pierwszym planie / w tle On the left / right there is /are - po lewej/prawej stronie jest / są … The picture makes me think of … - Ta ilustracja sprawia, że myślę o … I suppose that … - przypuszczam, że … It seems to me that - wydaje mi się, że …Zwroty Do Opisu Obrazka.. Opisywanie zdjęć po angielsku to dla wielu uczniów nie lada wyzwanie..

Sformułowania potrzebne do opisu obrazu.

Opis obrazu ma trzy akapity: a) wstęp - co obraz przedstawia.. 3.W takiej sytuacji niezbędne okażą się zwroty: hinten links - z tyłu po lewej, hinten rechts - z tyłuj po prawej, hinten in der Mitte - z tylu w środku, vorne links - z przodu po lewej, vorne links - z przodu po prawej, vorne in der Mitte - z przodu w srodku.. obrazek - picture pokazuje - shows dzieci/dorośli - children/adults widzę - I (can) see obrazek pokazuje - the picture shows/depictsopis obrazka- zwroty.. W opisie obrazu ważne jest stosowanie odpowiedniego słownictwa.. Podczas opisywania obrazka, musimy pamiętać o poniższym podstawowym zwrocie: In the picture - na obrazku.. Opis obrazu powinien zawierać następujące elementy: - wstęp.. Zapoznajmy się więc ze słownictwem i zwrotami, które zdecydowanie ułatwią opisywanie obrazka po angielsku.. Opis poszczególnych części obrazka Tutaj przechodzimy już do szczegółów.. Obraz ten stworzył … Jeżeli nie wiemy, gdzie i kiedy obraz powstał, jednakże świadomi jesteśmy kto jest jego twórcą, skorzystajmy z tego oto zestawu dwóch zdań o charakterze informacyjnym.. Podczas opisywania kompozycji stosuj zwroty typu:Obraz przypomina.. Urozmaicenie opisu obrazkaOpis ilustracji po angielsku.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem..

Mam jeszcze prośbę odnoszącą się do opisu obrazka.

rozpocznij naukę.. - Na tym obrazku jest/są… On the right-hand side of the picture there is/are… - Po prawej stronie obrazka jest/są…Illustration - ilustracja.. ściągnij mp3.. - Sądzę, że to wszystko.. c) zakończenie - moja opinia i nastrój obrazu.. Napisz, kiedy obraz został namalowany i gdzie się obecnie znajduje.. ściągnij mp3.. Wyobraź sobie, że przez telefon opowiadasz koledze o tym, co widzisz, a on próbuje to odwzorować - musi więc mieć podane odpowiednio dokładne informacje.. Myślę, że to wystarczy do napisania nie długiego, ale bogatego w odpowiednio dobrane słowa.Jak napisać Opis OPIS Mówiliśmy wcześniej, że każda wypowiedź zawiera w sobie pewien zasób .2.. - Być może zdjęcie zostało zrobione przez ich przyjaciela.. Zwróć uwagę na to że w zdaniu używa się "in" a nie "on", jak tłumaczyłoby się z polskiego "na obrazku", co jest najczęściej popełnianym błędem wśród maturzystów.. Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.PRZYDATNE ZWROTY DO OPISU/ANALIZY: Kompozycja Kształt pola obrazowego: prostokąt stojący, leżący, kwadrat,prostokąt zbliżony do kwadratu, koło-tondo, dyptyk, tryptyk.. 0 21 fiszek paolo92.. Przykład opisu zdjęcia w języku angielskim na którym mała dziewczynka siedzi na kanapie ze swoim psem znajdziesz tutaj.Słownictwo i zwroty przydatne do opisu obrazka po angielsku..

c) zakończenie - moja opinia i nastrój obrazu.

Nigdzie bym nie znalazł lepszego malowidła niż .Słownictwo przydatne do opisu: słownictwo urozmaicające składnię wypowiedzi: podkreśla, tworzy, przykuwa uwagę, zwraca uwagę, zdobi, ozdabia, sprawia wrażenie, widnieje, jest widoczny, posiada charakterystyczne., odzwierciedla, istnieje, pozostaje, może być, bywa, był, stanowi, jest pokazane, pokazano, odzwierciedlono, wyeksponowano, zademonstrowano, ukazano, oświecono, przedstawiono, zobrazowano, scharakteryzowano słownictwo określające relacje przestrzenne: w środku .5.. - Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.. Dzieło wywołuje u odbiorcy smutek/przygnębienie/radość.. To by było tyle, jeśli chodzi o słownictwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt