Przyporządkuj postaci historyczne do odpowiednich partii

Pobierz

- odkrył penicylinę.. August 3 - władczyni Rosji.. Francja, Włochy, Turcja.. Rosja, Francja, Wielka Brytania.. 3.Ingnacy Paderewski c) Współtworzył Legiony Polskie walczące w I wojnie światowej.. Władysław Jagiełło.. Przyporządkuj do kości podanych w tabeli odpowiedni rodzaj połączenia, wpisując właściwe numery.. Francja, Niemcy, Włochy.. Pytanie brzmi: Przyporządkuj nazwiska postaci historycznych do odpowiednich opisów: Coco Chanel -wybitny fizyk twórca ogólnej teorii względności.Albert Einstein -Amerykański przemysłowiec,… Przyporządkuj nazwiska postaci historycznych do odpowiednich opisów: Coco Chanel -wybitny fizyk twórca ogólnej teorii .boro9512 zapytał (a) 09.01.2011 o 11:09.. Mao w trakcie wielkiego skoku zapowiedział, że prześcignie Stany Zjednoczone pod względem produkcji przemysłowej.. 3.Chrząstkozrost.. B. Wymień państwa, które przed wybuchem I wojny światowej tworzyły trójporozumienie (trójporozumienie .. 1) Hipolit Cegielski 2) Kazimierz Badeni 3) Ludwik MierosławskiDec 20, 2020Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów.. Przyporządkuj podane przykłady do odpowiednich kategorii natura (N .powrót do listy.. kod: 80-874Określ które imiona należą do postaci historycznych a kture do greckich bogów atena,platon,perykles,ares,hades,homer,sofokles,dinizos,artosteles,zeus zad 6. odpowiedz do którego bóstwa modliły sie poszczególne osoby w starożytnej grecji a.Żeglarz przed wplynięciem w rejs b.Dowódca wojska przed wyprawą wojenną c.Poeta przed .Przyporządkuj wymienione w ramce postaci do odpowiednich stron zamku Cześnik..

Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii (4 pkt.)

Klara , Rejent , Wacław , Podstolina , Papkin , Dyndalski , Śmigalski , Perełka .Ćwiczenie 3.. Tadeusz Kościuszko, Jan Iii Sobieski, Augustyn Kordeckiego, Jan Zamoyski.-obrona klasztoru na Jasnej Górze, bitwa pod Raclawicami, oblężenie Pskowa , odsiecz wiedeński.. Question from @Hiacynt48 - Gimnazjum - Historia.Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów 1.Józef Piłsudski a) Był wybitnym muzykiem oraz premierem II Rzeczypospolitej 2.Roman Dmowski b) Otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w 1924 roku.. wielki mistrz zakonu krzyżackiego.. - był pierwszym przywódcą Związku Radzieckiego.. (Z podpunktu A do podpunktu B) a) Jadwiga, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Długosz b) Opracowanie ''Roczników, czyli Kronik sławnego królestwa Polskiego'', odzyskanie Pomorza Gdańskiego, Warmii oraz ziemi chełmińskiej, przekazanie Litwy kosztowności na rozwój Akademii Krakowskiej .Przyporządkuj każda z podanych postaci do wydarzenia historycznego w którym brała ona udział.. Mao nigdy nie został odsunięty od kierowniczej roli w państwie.. - Przekształcił ZSRR w państwo totalitarne.. Paweł Włodkowic.. -Otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w 1924 roku.. Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe.. Włochy, Niemcy, Austro-Węgry.. Ententa).3 Ułóż z rozsypanki prawdziwe zdanie: (Kazimierz/pierwszy/założył/Król/uniwersytet/w Polsce/w Krakowie/Wielki) 4 Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich dokonań..

Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów.

Albert Einstein, Adolf Hitler, Józef Stalin, Włodzimierz Lenin, Aleksander Fleming - w 1933 roku został kanclerzem Niemiec.. Przed wybuchem I wojny światowej trójprzymierze tworzyły: 1.. Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii1) Ignacy Mościcki2) Róża Luksemburg3) Ignacy Daszyński4) Roman Dmowskia) PPSDb) PPSc) Stronnictwo Narodowo-Demokratyczned) SDKP 1) Ignacy Mościcki 2) Róża Luksemburg 3) Ignacy Daszyński 4) Roman DmowskiPrzyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii1) Józef Piłsudski2) Wincenty Witos3) Roman Dmowski4) Julian Marchlewskia) PSL-Piast.. 1) Józef Piłsudski - d) PPS 2) Wincenty Witos -May 21, 2021Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii1) Józef Piłsudski2) Wincenty Witos3) Roman Dmowski4) Julian Marchlewskia) PSL-Piast.. 1) Józef Piłsudski - d) PPS 2) Wincenty Witos -Aug 1, 2021Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. wielki książę, dowódca wojsk litewskich.. 2.Kościozrost.. 1) Józef Piłsudski 2) Wincenty Witos 3) Roman Dmowski 4) Julian Marchlewski a) PSL-Piast b) Liga Narodowa c) SDKP d) PPS Zad.. Zaznacz, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.. Hugo Kołłątaj - naczelnik powstania kościuszkowskiego.. Bartosz Głowicki - jeden z reformatów na Sejmie Wielkim..

Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów .

4.Staw obrotowy.. Centralna Komisja Egzaminacyjna.. -Współtworzył Legiony Polskie walczące w 1 wojnie światowej -Utworzył w Paryżu komitet reprezentujący interesy Polski -Został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej.daje NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ.. - był jednym z najwybitniejszych fizyków w dziejach.Przyporząkuj postacie do odpowiednich opisów -Był wybitnym muzykiem oraz premierem 2 Rzeczypospolitej.. Tadeusz Kościuszko - król Polski.. ChRL przez cały okres rządów Mao miała dobre stosunki z ZSRS.. 4.Gabriel Narutowicz d) Utworzył w Paryżu Komitet reprezentujący interesy Polski 5.Władysław Reymont e .przyporzadkuj opisy do przedstawionych postaci wpisz odpowiednia litere ozmaczajaca.. Pobierz w PDF.. król Polski.Zad.. (6 pkt.). 1.Staw eipsoidalny.. Dopisz obok wydarzeń odpowiednie postacie historyczne.Następnie uporządkuj zdarzenia chronologicznie, numerując je od 1 do 5 Powstanie państwa wielkomorawskiego - Opracowanie głagolicy - Przyjęcie chrztu przez Węgry Bitwa na Lechowym Polu - Przyjęcie chrztu przez Węgry -A. Podkreśl dobrą odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt