Uzupełnij zdania tłumacząc wyrazy podane w nawiasach

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Ist der Mann dein _____ (tareV)?. cz mnogiej.6 OPEN TASK Uzupełnij zdania 1-6.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will be going to lub czasu present continuous Uzupelnij tablele.. 2012-05-10 19:36:54; Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 2015-10-15 19:43:47Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. - MidBrainart.. Uzupełnij zdania skrótami wyrazów podanych w nawiasach.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. uzupełnij zdania wpisując łącznie lub rozdzielnie partykuły podane w nawiasach Pociągnij .. za ten łańcuszek (że) Spójrz.. tylko w lustro!. I (not be/interested) in the… Uzupełnij zdania, wstawiając wyrazy podane w nawiasach we właściwej formie.Uzupełnij zdania wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. W każda lukę mozna wpisać max 6 wyrazów..

Uzupełnij zdania tłumacząc wyrazy podane w nawiasach.

formie.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Utwórz z liter podanych w nawiasach wyrazy związane z tematem "szkoła" i uzupełnij nimi zdania.. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak, aby zdania były logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą .Uzupełni zdania, wpisujac dobrane odpowiednio wyrazy lub zwroty zamieszczone w nawiasach.. Pytania .. Zwróć uwagę na typowe określenia.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.Uzupełnij zdania wykorzystają podane w nawiasach wyrazy w odp.. marcin1322434 marcin13224346 Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością .. (no) Chłopcy chcieli.. znów stać się nie widzialni Podjęto.. inną decyzję (by) Lewus zniknął, .. wiedząc o tym (nie)Uzupełnij zdania poprawnymi formami podanych wyrazów.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 2010-04-27 14:04:08 Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach .. You (nie musisz znać francuskiego żeby) .work for this company.4.Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., tłumacząc podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Uzupełnij zdania skrótami wyrazów podanych w nawiasach.

Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Napisz kilka zdań związanych z hasłem.Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Szkoła - zapytaj eksperta (1059) Szkoła - zapytaj eksperta (1059) Wszystkie (1059) Język angielski (715) Język polski (155) Matematyka .Utwórz formę dopełniacza rzeczowników podanych w nawiasach i uzupełnij zdania.. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast jeśli jest to konieczne dodać inne wyrazy tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne Uwaga!. 2 We (never / have) drama classes - it's something completely .Uzupełnij zdania tłumacząc zwroty podane w nawiasach na język angielski1.. Wpisz w puste rubrykinazwy produktow spalania materialow energetycznych w warunkach swobodnego i ograniczonegodostepu powietrza.W poniższych zdaniach brakuje kilku wyrazów - w każdym zdaniu jednego Odgadnij je, a następnie z pierwszych liter odgadniętych wyrazów stwórz hasło..

Wykorzystywali formie wyrazy podane w nawiasach.

Daje najlepsze Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Układ wydalniczy Uzupełnij tabelę, Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie.. (trchneriUt)Uzupełnij zdania, wpisujac w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Nie należy zmieniać kolejności, ale mozna dodać inne wyrazy.. W każdą lukę wpisz maksymalnie cztery wyrazy.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. W każdą lukę wpisz maksymalnie yrzy wyrazy.1.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2011-09-21 15:17:19; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continous.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Dodaj niezbędne elementy, tak aby utworzyć logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2014-03-13 14:51:31 Uzupełnij dialog , wpisujac wypowiedzenia zgodnie z informacjami podanymi w nawiasach 2010-09-22 15:24:00 Załóż nowy klubUzupełnij zdania wpisując łacznie lub rozdzielnie partykuły podane w nawiasach.. 2012-04-19 10:45:46 uzupełnij zdania formą past simple czasowników w nawiasach 2014-01-27 11:15:53Answers: 1 on a question: 3 Uzupełnij zdania 1-4..

Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.

Pamiętaj o zasadach interpunkcyjnych.. Dodaj wszystkie niezbędne elementy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt